Fotogrāfijas un pirkstu nospiedumi

?ajā lapā:


Pārskats

Ja iesniedzat pieteikumu neimigrācijas vīzai, tad, aizpildot un iesniedzot veidlapu DS-160, jums tai ir jāpievieno sava fotogrāfija digitālā formātā, kas uz?emta pēdējo se?u mēne?u laikā. ?īs fotogrāfijas eksemplārs papīra formā jums ir jā?em līdzi, ierodoties uz vīzas interviju ASV vēstniecībā. Intervijas laikā ASV vēstniecībā Rīgā jums būs jānodod arī pirkstu nospiedumi.

Prasības digitālajai fotogrāfijai

Jūsu vīzas pieteikuma fotogrāfijai ir jāatbilst noteiktām izmēra un izskata prasībām. Iesniegtās fotogrāfijas, kas neatbilst noteiktajām prasībām, var kavēt vīzas pieteikuma procesu. Lai attēlotu Jūsu pa?reizējo izskatu, Jūsu fotogrāfijai jābūt uz?emtai pēdējo se?u mēne?u laikā. Ja jūs atjaunojat iepriek?ējo vīzu, Jūsu fotogrāfija nevar būt tāda pati, kāda tā bija Jūsu vecajā vīzā.

Ja Jūsu fotogrāfija neatbilst prasībām, Jūs būsiet lūgti iesniegt jaunu fotogrāfiju, pirms Jūsu vīza tiek apstrādāta, arī tad, ja vīzas pieteikumu sistēma ir pie?ēmusi fotogrāfijas digitālo aug?upielādi.

Galvas lielums

Galvai, mērot no tās aug?ējās līnijas, ieskaitot matus, līdz zoda apak?ējai līnijai, jāaiz?em 50–70 % no fotogrāfijas kopējā garuma. Acīm, mērot no fotogrāfijas apak?malas līdz acu līmenim, jāatrodas tādā augstumā, kas atbilst aptuveni 55–70 % jeb 2/3 no fotogrāfijas garuma.

Vīzas fotogrāfiju nav ieteicams uz?emt kādā speciālā ap?ērbā (formastērpā utml.), iz?emot, ja to nēsājiet ikdienā reli?iskos nolūkos. 

Nefotografējieties cepurē vai cita veida galvassegā, kas aizsedz matus vai matu līniju, iz?emot gadījumus, ja ?os aksesuārus valkājiet ikdienā reli?iskos nolūkos. Jūsu sejai fotogrāfijā jābūt redzamai pilnībā, un nav pie?aujams, ka galvassega fotogrāfijā aizsedz Jūsu seju. 

Pārliecinieties, lai fotogrāfijā nav redzamas ska?ru?u austi?as, bezvadu ierīces vai citi līdzīgi priek?meti. 

Krāsainās kontaktlēcas vīzas fotogrāfijās nav at?autas. 

No 2016. gada 1.novembra netiks pie?emtas fotogrāfijas, kurās vīzu pieprasītāji nēsā brilles. Sīkāka informācija par fotogrāfiju prasībām lasāma ?ajā interneta vietnē: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html 

Fotogrāfijas izmēri

Fotogrāfijai jābūt kvadrātveida formā, proti, tās garumam un platumam jābūt vienādiem. Fotogrāfijas minimālie izmēri ir 600 x 600 pikse?i (garums x platums), savukārt maksimālie izmēri — 1200 x 1200 pikse?i (garums x platums).

7 nosacījumi piemērotas fotogrāfijas sagatavo?anai

Galvas novietojums

Uz?emot vīzas fotogrāfiju, svarīgs ir galvas novietojums. Kadrējumam jābūt tādam, lai seja būtu pilnībā redzama. Pavērsiet seju tie?i pret fotokameru un turiet acis atvērtas.

Kadrējums

Fotogrāfijā jābūt redzamai visai galvai no matu aug?ējās līnijas līdz zoda apak?ējai līnijai. Lai fotogrāfija būtu kvalitatīva, galvas lielumam jābūt robe?ās no 1 līdz 1 3/8 collām (25–35 mm), mērot gareniski, jeb jāaiz?em 50–70 % no fotogrāfijas, kā norādīts ?ajā attēlā.

Atra?anās kadra vidū

Galvai jāatrodas kadra vidū.

Atvērtas acis

Fotogrāfijā acīm jābūt atvērtām. Acīm jāatrodas tādā augstumā, kas atbilst 2/3, proti, aptuveni 60 %, no fotogrāfijas garuma (no 1 1/8 līdz 1 3/8 collu (28–35 mm) augstumā, mērot no fotogrāfijas apak?malas).

Fons

Fotogrāfijas fonā nedrīkst atrasties nekas lieks — tam jābūt vai nu baltam, vai ?oti gai?am. Lai fotogrāfija būtu kvalitatīva, nosēdieties priek?ā baltam vai ?oti gai?am fonam.

Nekādu ēnu

Apsēdieties tā, lai visa seja būtu apgaismota. Raugieties, lai ne seju, ne fonu neaptum?otu traucējo?as ēnas.

Atbrīvota un dabīga izteiksme

Uz?emot fotogrāfiju, saglabājiet dabīgu sejas izteiksmi, kā redzams abās ?ajās fotogrāfijās.

Nevalkājiet cepuri vai galvassegu, kas nosedz matus vai matu aug?anas līniju, ja vien cepure vai galvassega nav jāvalkā ikdienā reli?isku motīvu dē?. Jūsu sejai ir jābūt pilnībā redzamai, tāpēc galvassega nedrīkst uz to mest ēnu.

Pirkstu nospiedumu no?em?ana

Vīzas intervijas laikā ASV vēstniecības pārstāvis no?em vīzas pieteikuma iesniedzēja pirkstu nospiedumus. Vīzas pieprasī?anas kārtība paredz ātri noskenēt pirkstu nospiedumus digitālā veidā, neizmantojot tinti, — tas parasti tiek veikts intervijas laikā. Tālāk norādītajiem pieteikuma iesniedzējiem nav jānodod savi pirkstu nospiedumi:

  • pieteikuma iesniedzējiem, kuri dodas oficiālā valdības komandējumā, iz?emot tos, kuri pieprasa A-3 un G-5 vīzas;
  • pieteikuma iesniedzējiem, kas nav sasniegu?i 14 gadu vecumu, un tiem, kam ir 79 gadi un vairāk.

Sīkāka informācija

Lai uzzinātu sīkāku informāciju par fotogrāfijas prasībām, pieprasot vīzu, apmeklējiet Valsts departamenta tīmek?a vietni.

Skatiet ?eit Valsts departamenta sagatavotās atbildes uz bie?i uzdotiem jautājumiem.

2019时时彩20分钟开一次 写小说赚钱的软件电脑版 黑龙江11选5 赚钱宝 显示升级固件 时时彩平刷稳赚原理 AG日本武士现金游戏 比较好赚钱的公司 天津11选5购买 陕西十一选五 盈庄的泡泡染能赚钱吗 dnf哪里搬砖最赚钱2016 888棋牌官网版下载 腾讯捕鱼达人3d秒杀挂 哪些装备增幅后更赚钱 九乐棋牌官方下载可 北京快乐8开奖走势图360 188即时足球比分